Natalya A. Kostko


Author:

Natalya A. Kostko


About author:

Dr. Sci. (Soc.), Professor, Department of General and Economical Sociology, University of Tyumen (Tyumen, Russian Federation); kostkonir@yandex.ru